Privatlivspolitik & Cookies

Privatlivspolitik og cookies

Vi bruger cookies på hjemmesiden fordi vi ønsker at du får en god oplevelse. Herunder kan du se hvilke cookies vi anvender, samt hvordan vi anvender dine persondata hvis du kontakter os.

1.1 Dataansvarlig 

A Close Shave er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til Robin AndersenDpo@acloseshave.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen med henblik på markedsføring.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives ikke.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

4. Tidsrum for opbevaring

Oplysninger relateret til dit besøg behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.   

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Robin AndersenDpo@acloseshave.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig 

A Close Shave er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering. 

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos A Close Shave, er du velkommen til at rette henvendelse til Robin AndersenDpo@acloseshave.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt. 

I tilfælde hvor din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os. 

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til seks måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet. 

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder. 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.    

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Robin AndersenDpo@acloseshave.dk. 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere indsigt i hvordan vi bruger din data, bedes du kontakte os.

Scroll to Top