A Close Shave indgår whistleblower-samarbejde med LegalTech Denmark

9. januar 2023

Om godt og vel et år bliver det lovpligtigt for alle danske virksomheder med mere end 50 medarbejdere at etablere en whistleblowerordning. A Close Shave har indgået et samarbejde med LegalTech Denmark omkring en platform, som gør det nemt og overskueligt for virksomheder at etablere whistleblowerordningen og leve op til kravene herfor. 

Lovpligtigt at etablere whistleblowerordning

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget en lov om beskyttelse af whistleblowere. Den forpligter både offentlige og private virksomheder med 50 ansatte og derover at implementere en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2023. 

Hos A Close Shave sætter vi sundt og sikkert arbejdsmiljø i centrum. Det gælder alt fra den interne kommunikation til medarbejdernes udvikling og motivation, men det gælder også retten til at indberette lovovertrædelser som medarbejder uden frygt for at miste sit job eller blive blacklistet på arbejdspladsen. 

Derfor har vi indgået et samarbejde med LegalTech Denmark. Dermed udbyder vi nu Whistle Advisor-platformen, som har til formål at behandle og varetage indberetninger af lovovertrædelser – eller mistanke herom – på arbejdspladsen. Det kan både være seksuelle krænkelser, chikane, svindel og bedrageri, overtrædelser af retningslinjer og meget mere. 

Hvad er Whistle Advisor?

Whistle Advisor er en online platform til indberetning af lovovertrædelser og håndteringen heraf. Platformen gør det muligt for dine medarbejderne samt stakeholdere at anmelde alt fra ulovlige handlinger til upassende adfærd helt anonymt. Platformen håndterer alle indberetninger sikkert og krypteret, og det er kun de upartiske personer, som er nedsat til at håndtere indberetninger, der kan tilgå disse. 

Med Whistle Advisor er du garanteret 100 pct. anonymitet uden at gå på kompromis med behandlingen af anmeldelserne. Systemets chatfunktion gør det muligt at føre en dialog med whistlebloweren uden at kompromittere vedkommendes anonymitet, så du kan få stoppet kritisabel eller ulovlig adfærd, før det får alvorlige konsekvenser. 

Hvad er en whistleblowerordning, og hvad betyder den for din virksomhed? 

Har du brug for juridisk hjælp?

Hos A Close Shave tilbyder vi ikke blot Whistle Advisor-løsningen. Vi yder tilmed juridisk bistand, så vi kan hjælpe din virksomhed med at behandle indberetninger (compliance) og træffe afgørelse. 

Når du har etableret Whistle Advisor, behøver du ikke selv at udpege en person eller en afdeling med juridisk ekspertise, som skal sørge for at have øje på indberetninger, følge op på dem og træffe afgørelser i sagen. Det kan vores vores Data Protection Officer, Jesper Green, som er uddannet jurist med speciale i whistleblowerlovgivningen, klare for dig f.eks. i samarbejde med din HR-afdeling.

Vælger du løsningen hos os, står Jesper Green til rådighed og kan tage hånd om indberetningerne, følge dem til dørs og træffe den rette afgørelse. På den måde er du sikret, at din virksomhed lever op til kravene for whistleblowerordningen, og at indberetningerne bliver behandlet efter gældende ret.  

Skal Jesper Green også hjælpe dig og din virksomhed? Kontakt os nu.   

Har din virksomhed en Academy-platform?

Hvis din virksomhed bruger vores kommunikationsplatform, Academy, er det muligt at lave en integreret adgang direkte herfra. På den måde kan whisteblowerordningen nemt tilgås, hvor den øvrige kommunikation finder sted. 

A Close Shave sørger for opsætning af et nyt menupunkt på din Academy-platform, som gør det nemt for dine medarbejdere at tilgå Whistle Advisor og indgive en indberetning. For at bevare 100 pct. anonymitet er der ingen udveksling af data mellem Academy og Whistle Advisor.  

Har du brug for hjælp til at etablere en whistleblowerordning?

Scroll to Top