Glade medarbejdere er mere effektive

Mål medarbejdernes engagementet – med ét tal. Academy-platformen har mange unikke værktøjer, men vores øjesten er Engagementsscore. Hvad er det egentlig for en størrelse, og hvad kan dette unikke tal gøre for dig? Kort sagt: Engagementsscoren kan løfte hele din organisation.

Engagementsscore er i al sin enkelthed et tal mellem 0 og 100, der fortæller dig, hvor engageret en medarbejder er. Det måles både på enkelte medarbejdere, på afdelinger eller grupper – og for hele virksomheden. 

Men inden vi dykker ned i det tekniske, starter vi med det grundlæggende. Vi har før skrevet kort om, hvad engagement hos medarbejderne betyder for arbejdspladsen, men nu dykker vi lidt længere ned i definitionen af det centrale begreb: engagement.

Hvad betyder engagement?

En organisation med en høj grad af medarbejderengagement forventes at have mere succes end en med lav medarbejderengagement – det siger sig selv. 

En ‘engageret medarbejder’ defineres som en person, der er dedikeret til og entusiastisk omkring sit arbejde. En medarbejder som handler, så det fremmer virksomhedens ry og interesser. En engageret medarbejder har en positiv indstilling til virksomheden og dennes værdi. Til kontrast defineres en uengageret medarbejder som enten en medarbejder, der kun gør det allermest fornødne for at beholde sit arbejde – eller værre endnu: som en medarbejder, der aktivt forsøger at skade virksomhedens arbejde og omdømme. 

Altså er medarbejderengagement en størrelse, der siger noget om medarbejderens både fysiske og psykiske tilhørsforhold til deres arbejdsplads, og hvordan de agerer i deres arbejde.

16

Hvad kendetegner en engageret medarbejder?

 • Dedikation og entusiasme omkring sit arbejde
 • Én der handler, så det fremmer virksomheden
 • En positiv indstilling til virksomhedens og dennes værdi

Hvad driver medarbejderengagement?

En engageret medarbejder skabes ud fra flere forskellige parametre. Vi har skitseret de vigtigste af dem her:

Personlige ressourcer:
Hvis en medarbejder har en positiv forestilling om sine egne evner, tillader det dem at være mere engagerede i virksomheden.

Vigtigheden af arbejdet:
En medarbejders opfattelse af arbejdets
vigtighed og selve firmaet bidrager overordnet set mere til medarbejderens loyalitet og engagement end alle andre parametre tilsammen.

Forventninger:
Hvis virksomhedens forventninger til medarbejderen og de basale informationer og/eller redskaber ikke er tydelige eller til rådighed, udløser det negative følelser hos medarbejderen, der i den situation primært vil fokusere på overlevelse frem for at udvise engagement.

Hvis medarbejderne føler, at deres leder støtter dem og er opmærksom på, hvordan de udfører deres arbejde, vil de være mere engagerede.

Feedback og dialog:
Feedback til medarbejderne om deres arbejde er vigtigt for medarbejdernes selvforståelse. Hvis medarbejderne føler, at deres leder støtter dem og er opmærksom på, hvordan de udfører deres arbejde, vil de være op mod 67% mere engagerede. 

Forholdet til ledelsen og kollegerne:
Intet kan skabe uengagerede medarbejdere som dårlige relationer på arbejdspladsen. Engagementet hos medarbejderne er tit en direkte refleksion af forhold til deres nærmeste leder og til kollegerne.

Effektiv intern kommunikation:
En klar forståelse af, hvad der foregår i virksomheden, hvad ledelsen har af planer for fremtiden, og hvordan nye tiltag påvirker den enkelte, er essentielt for at skabe engagerede medarbejdere. 

Engagementscore på Academy: Algoritmen over dem alle

Engagementsscore på Academy måles ud fra en algoritme, der kigger på brugerens aktivitet på platformen og let og elegant opsummerer denne til ét tal.

Algoritmen kigger blandt andet på:
 • Hvor længe brugeren er online
 • Hvor ofte der logges ind
 • Hvor hurtigt nyheder læses
 • Hvor mange nyheder der læses
 • Hvor mange certificeringer der gennemføres – og med hvilken score
 • Hvor ofte certificeringer repeteres
 • Hvordan brugeren interagerer med kolleger
 • Hvor meget brugeren benytter fora
 • Hvor mange achievements der er opnået

Al aktivitet på Academy-platformen registreres, og det meste af dette fødes ind i algoritmen, som beregner scoren for medarbejderengagement. Vi elsker jo data og måler derfor på alt – du har vel læst vores artikel om den dejlige data?

Så hvad betyder det for medarbejderengagementet?

Jo mere engagerede dine medarbejdere er i virksomheden, jo mere vil de opsøge viden, repetere træningsforløb og videreuddanne sig. De vil også hjælpe deres kolleger med spørgsmål eller dele tips og tricks i langt højere grad. Alt dette holder Engagementsscoren øje med.

Hvor ofte en medarbejder logger ind for at læse op på nye tiltag. Hvor godt denne scorer i certificeringer om produkter og værdier. Hvor tilbøjelig medarbejderen er til at hjælpe kollegerne. Alle dette siger noget om medarbejderens indstilling, engagement og potentiale.

En medarbejder med en Engagementsscore på 13 ligger nok ikke til en forfremmelse, hvorimod en medarbejder omkring de 88 har overskud, engagement og en masse viden på rygraden.

En lav engagementscore er ikke ensbetydende med, at en medarbejder ikke vil sit arbejde. En lav score kan betyde mange ting, som kræver en leders opmærksomhed.

Hvad kan du bruge Engagementscoren til?

Det siger selvsagt en del om en medarbejders engagement at vide, hvordan medarbejderen agerer og bruger sin tid. Det er let nok at stå ret, når chefen er til stede, men opretholdes motivationen og passionen for at agere, så det fremmer virksomhedens interesse, også når chefen ikke er i nærheden? Det er spørgsmålet.

Engagementsscoren er en hurtig indikator på, hvordan den enkelte medarbejder eller afdeling har det, og hvor på skalaen engagementet ligger. Derfor er den også et godt udgangspunkt for et statusmøde eller besøg. 

Det er vigtigt her at pointere, at en lav score er ikke altid er ensbetydende med, at en medarbejder ikke vil sit arbejde. En lav score kan betyde mange ting, for eksempel at medarbejderen mangler udfordringer eller har problemer på arbejdspladsen. Noget, som kræver en leders opmærksomhed, og som måske kan afhjælpes til fordel for alle.

Især på arbejdspladser med stor medarbejderudskiftning er det vigtigt at komme problemerne i forkøbet, og her kan Engagementsscoren være et godt redskab til at fange uengagerede medarbejdere i opløbet og ændre kurs inden de forlader virksomheden eller en fyring bliver nødvendig.

Engagementscoren som ledelsesværktøj

Vi anbefaler, at du bruger Engagementsscoren som et værktøj til at tage en snak om motivation og muligheder på arbejdspladsen. 

Virksomheden kan sætte sig et mål. Det kan f.eks. være, at alle medarbejdere skal have en Engagementsscore over 50, og dem, der falder under, tager lederen så en snak med. Dette kan også gøres på afdelingsniveau, hvor lederen for hver afdeling er ansvarlig for, at medarbejderengagementet er i top. 

Lederne kan ugentligt eller månedligt tjekke deres medarbejderes score på platformen og indarbejde en rutine, så drastiske fald i medarbejderengagementet tages i opløbet, og det gode overblik holdes. Dette skaber også forankring og seriøsitet i virksomheden, sætter fokus på træning og sikrer et godt informationsflow. Dette fører igen til medarbejdere med mere viden, mere tryghed og mere arbejdsglæde.

En god leder sørger for, at medarbejderne er skarpe og motiverede, og dette kan belønnes med en kontant bonus udløst af en høj Engagementsscore.

Frem med guleroden for at højne engagementet

Selvfølgelig er det at foretrække, hvis ledere eller medarbejdere selv kan se fordelen i at uddanne sig og sikre et højt engagement på Academy.

Men hvis der er behov for et boost, er der dog intet i vejen for at arbejde med det umiddelbare incitament. Dette kan f.eks. være en konkurrence, hvor afdelingen med den højeste Engagementsscore kan vinde en præmie – måske et økonomisk tilskud til en personalefest eller kage til hele afdelingen. I nogle tilfælde er Engagementsscoren endda brugt til at sikre de særligt engagerede en bonus eller lønstigning.

Hvad er faldgruberne?

En fælde, mange virksomheder falder i, når det handler om at øge engagementet hos medarbejderne, er at stoppe, før legen er blevet god. 

Der fokuseres på at samle data, analysere resultater og sammenholde tal. Men handlingen udebliver. Dét at have taget pulsen på en engageret medarbejder betyder ikke, at den stiger af sig selv.  Derfor er det alfa og omega, at Engagementsscoren bliver brugt til at gøre en forskel. Til at hjælpe medarbejdere, der har brug for udfordringer eller hjælp, til at belønne dem med engagementet i top – og generelt til at sikre, at det høje niveau holdes.

Et eksempel fra den virkelige verden

Engagementsscoren er et effektivt værktøj til at identificere indsatsområder eller personer, der fortjener et klap på skulderen. I det hedengangne FONA kunne Engagementsscoren endda bruges til at forudsige, hvilke butikker der ville gå over målet med indeks 100 med over 93% nøjagtighed. 

Engagementsscoren på Academy og engagementet på gulvet går nemlig hånd i hånd. En afdeling med et højt engagement på Academy-platformen vil også præstere bedre end en afdeling med lavt engagement – og dette gør det muligt at sætte tidligt ind, der hvor engagementet er dalende.

En afdeling med et højt engagement på Academy-platformen vil også præstere bedre end en afdeling med lavt engagement.

Hvad kan Academy, når det handler om medarbejderengagement?

Engagementsscoren er bare ét af de redskaber, din virksomhed har til rådighed på Academy. Du kan også belønne medarbejdere for deres indsats med point, achievements og badges. Academy hylder de mest engagerede medarbejdere med ambassadørstatus og digitale trofæer, og dermed anerkender virksomheden både deres faglighed og personlige ressourcer. 

Academy har også spørgeskemamodul til medarbejdertrivsel og bunkevis af statistik i værktøjskassen. Academy har kort sagt alt, du skal bruge,  for at sikre et godt grundlag for feedback og en tæt dialog med dine medarbejdere.

9

Features på Academy, der højner medarbejderengagementet:

 • Engagementsscore
 • Point
 • Achievements
 • Badges
 • Præmier
 • Ambassadørtitel 
 • Spørgeskemaer til f.eks. medarbejdertrivsel

Med Academy – og de sociale virkemidler og det community, du kan skabe på systemet – kan du skabe en glad arbejdsplads med nære relationer, der skaber loyalitet og øger medarbejderengagementet. Academy-platformen sikrer, at information når ud til alle medarbejdere, og at alle bliver trænet, så de føler sig trygge i jobbet – og dét er grundstenen i en stærk virksomhed propfyldt med engagement.

Scroller du stadig?
Måske er disse emner noget for dig...
Motivér medarbejderne med Achievements
Hvor engagerede er dine medarbejdere?
Optimér din vigtigste ressource: dine medarbejdere
Scroll to Top