Prioritér den interne kommunikation med Academy

Den interne kommunikation er al udveksling af information, der sker inden for en organisations vægge. Den er der, uanset om man dyrker den eller ej. Måske af netop den årsag får mange ikke udnyttet det potentiale, der er i at prioritere den interne kommunikation og kommunikere strategisk i dagligdagen.
Strategisk kommunikation samler trådene

Måske har du oplevet at arbejde i en organisation, hvor den interne kommunikation lider under at stå for langt nede på to do-listen? Symptomerne kan være forvirring om mål og midler, tvivl om ansvarsområder, mangel på vital information og suboptimering i afdelinger. Bare for at nævne nogle få.

Når den interne kommunikation bruges som et strategisk værktøj og fungerer, styrker den organisationen, dens sammenhængskraft og motivationen blandt medarbejderne. Kommunikation sikrer, at organisationens grene flettes tættere sammen, og at der arbejdes effektivt mod de samme mål.

Strategisk intern kommunikation styrker:
  • Hele organisationen
  • Organisationens sammenhængskraft
  • Medarbejdernes motivation

Værd at huske, når man implementerer en kommunikationplatform

En måde at prioritere intern kommunikation er at implementere en platform til vidensdeling. Academy er bare ét system blandt mange. Nogle bruger Slack, andre Podio eller Workplace – alle med hver deres primære funktionaliteter og fokus.

Udfordringen med en ny platform, uanset valg, er, at den ikke er bedre end dem, der bruger den. En platform er ikke meget værd, hvis den ikke implementeres til fulde og knyttes tæt sammen med organisationens arbejdsgange og kultur. Den er heller ikke meget værd, hvis den ikke evalueres og udvikles, så den bliver ved med at matche organisationens skiftende behov. 

Netop faldgruberne glemmer mange i dagligdagens travlhed. Der er desværre ingen magisk pille til at opnå god intern kommunikation, men prioritering af kommunikation og den rigtige platform hertil kan være midlet til at nå målet.

Vedvarende sparring løfter den interne kommunikation

At vælge Academy-platformen til sine medarbejdere er at prioritere den interne kommunikation og at kommunikere strategisk. 

Modsat vores mange konkurrenter på markedet sælger vi ikke blot en licens for derefter at lade kunden sejle i egen (kommunikations)sø. Når vi introducerer et Academy-system hos en kunde, er vi med i implementeringen, og vi forbliver en trofast sparringspartner på sidelinjen. Vi overvåger systemet, evaluerer på aktiviteten og udvikler i samarbejde med kunden, så det bliver ved med at matche skiftende målsætninger og behov. Ikke bare i opstarten, men år efter år.

A Close Shave er med hele vejen som din sparringspartner, når du vælger Academy som din sociale vidensdelingsplatform.

Funktionaliteterne i Academy er universelle, men der er ikke to af vores kunders systemer, der er ens. Netop fordi vi tilpasser hvert enkelt system til kundens behov. Har kunden ikke selv faglige ressourcer inden for kommunikation, tilbyder vi også at bidrage med produktion af content til systemet. Det kan kunden vælge til, enten i en periode eller permanent. 

Vi er med hele vejen som sparringspartner, og det er en af de stærkeste fordele ved at vælge Academy.

Scroller du stadig?
Måske er disse emner noget for dig...
Intern kommunikation: Hvor går det galt?
Den digitale virksomhedskultur
5 grunde til at skaffe sig en social kommunikationsplatform
Scroll to Top