Virksomhedskultur: Definition, betydning, og praktisk tilgang

Virksomhedskultur er en integreret del af enhver organisation, stor som lille. Det er et usynligt, kraftfuldt element, der styrer den måde, hvorpå virksomheder opererer, ved at forme adfærd, holdninger og værdier hos medarbejderne.

Hvad er virksomhedskultur?

De normer, værdier, forventninger og taktikker, der styrer medarbejdernes adfærd over for kunder såvel som hinanden, er virksomhedskulturen. Kulturen er grundlæggende defineret af virksomhedens ledelse og videreføres gennem socialisering og træning.

Betydningen af virksomhedskultur

Virksomhedskulturen påvirker måden, hvorpå virksomheden fungerer på, både internt og eksternt. Den kan have indflydelse på produktiviteten, medarbejderloyaliteten, virksomhedens omdømme og endda dens evne til at tiltrække og fastholde talent. En sund virksomhedskultur kan motivere medarbejdere, fremme teamwork, øge produktiviteten og bidrage til en positiv arbejdsplads. På den anden side kan en usund virksomhedskultur resultere i lav moral, høj personaleomsætning og negativ påvirkning af virksomhedens bundlinje.

Nøgleteoretikere og deres bidrag

Edgar Schein: en af de mest indflydelsesrige forskere inden for virksomhedskultur. Schein har skabt en model, der deler virksomhedskulturen op i tre niveauer: artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Disse niveauer er uløseligt forbundne og bidrager til at skabe og opretholde kulturen i organisationen.


Geert Hofstede: kendt for sin forskning i kulturelle dimensioner på tværs af lande. Han har overført disse kultur-principper til virksomhedskultur og identificeret dimensioner som magtdistance, usikkerhedsundgåelse, individualisme kontra kollektivisme, maskulinitet kontra femininitet, og lang- kontra kortsigtede orienteringer.

Charles Handy: har udviklet en model, der kategoriserer virksomhedskulturen i fire typer: rollekultur, personkultur, opgavekultur og magtkultur. Handy argumenterer for, at forskellige typer virksomheder har forskellige kulturer, og at det er vigtigt at forstå disse kulturtyper, for at kunne lede effektivt.

At forstå og aktivt arbejde med virksomhedskulturen er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at trives i en stadig mere konkurrencepræget og globaliseret verden.

Organisationskulturen former ikke kun den måde, virksomheden fungerer på, men også hvordan den opfattes udefra. Kulturen kan være forskellen mellem succes og fiasko, mellem høj og lav medarbejdertilfredshed, og mellem vækst og stilstand. Det er op til ledelsen at skabe og vedligeholde en kultur, der understøtter virksomhedens mission, vision og strategiske mål.

Sådan arbejder du med virksomhedskultur

At forbedre virksomhedskulturen kan være en kompleks opgave, men følgende er indsatser der kan hjælpe processen på rette vej:

Tilstandsmapping:

For at forbedre virksomhedskulturen, er det nødvendigt at forstå den nuværende kultur først. Dette kan opnås gennem medarbejderundersøgelser, fokusgrupper, en-til-en-samtaler, eller ved at analysere adfærdsmønstre i organisationen.

Værdier:

Klargør og kommunikér organisationens kerneværdier tydeligt. Disse værdier bør guide organisationens beslutninger, fra strategiske mål til daglige handlinger.

Ledelsen:

Ledelsen spiller en nøglerolle i at forme virksomhedskulturen. De skal gå forrest og demonstrere ønskede adfærd og holdninger. For eksempel, hvis en af organisationens kerneværdier er åbenhed, skal ledelsen være åben i deres daglige kommunikation.

Lær mere om lederens rolle i forhold til virksomhedskultur her.

Træning og læring:

Tilbyd træning og udviklingsforløb, der understøtter den ønskede adfærd og jeres værdier. Dette kan hjælpe medarbejdere med at udvikle de nødvendige færdigheder og holdninger, der understøtter organisationens mål.

Feedback og anerkendelse:

Implementér regelmæssig feedback og anerkendelse på arbejdspladsen for at styrke den positive adfærd. Dette kan omfatte større indsatser som eksempelvis ambassadørprogrammer og regelmæssige performance reviews, såvel som mindre adfærdsændringer i hverdagen, såsom et klap på skulderen ved kaffemaskinen.

Bliv klogere på hvordan du kan bruge digitale skulderklap her.

Teamwork:

Arbejd med at fremme et miljø, der understøtter samarbejde. Dette kan indebære at skabe muligheder for teambuilding og at fremme interpersonelle relationer, samt at stille de nødvendige ressourcer og værktøjer til rådighed for kollaborative processer i organisationen.

Diversitet og inklusion:

En kultur, der værdsætter mangfoldighed og inklusion, kan skabe et mere indbydende og produktivt miljø. Det kræver en proaktiv indsats at fremme en inkluderende kultur. Synliggør jeres arbejde med diversitet og inklusion ved at fortælle ‘de gode historier’ til hele organisationen.

En positiv virksomhedskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, forstået og inddraget, kan skabe en positiv medarbejderoplevelse.

Hvilken effekt har en god virksomhedskultur?

At forbedre virksomhedskulturen er en vedvarende proces. Det kræver løbende overvågning og justering, og det kræver engagement fra alle i organisationen, fra ledelsen til de ansatte. Når vi taler om virksomhedskultur, kommer vi ikke udenom at kulturen er summen af de mennesker der udgør den, samt de oplevelser virksomheden giver dem. Det kaldes også medarbejderoplevelsen.

Virksomhedskulturen har en enorm indflydelse på medarbejderoplevelsen. Medarbejderoplevelse eller “Employee Experience”, refererer til de indtryk, følelser, og interaktioner, som en medarbejder har med sin arbejdsplads i løbet af sin ansættelse. Denne oplevelse kan være påvirket af mange faktorer, herunder arbejdsmiljø, arbejdsbelastning, ledelsesstil, kollegialt samvær, træning og udviklingsmuligheder, samt den generelle virksomhedskultur.

En positiv virksomhedskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, forstået og inddraget, kan skabe en positiv medarbejderoplevelse. Medarbejdere i sådanne kulturer vil sandsynligvis føle sig engagerede, motiverede, og vil være mere loyale over for virksomheden.

På den anden side, kan en negativ virksomhedskultur, hvor medarbejdere føler sig overset, undervurderet eller udsat for urimelige krav, skabe en negativ medarbejderoplevelse. Dette kan resultere i lav produktivitet, høj personaleomsætning, og det kan skade virksomhedens omdømme.

For at forbedre medarbejderoplevelsen, bør virksomheder være opmærksomme på at skabe og opretholde en sund og positiv virksomhedskultur. Dette kan opnås ved at sikre, at virksomhedens værdier og mission er klart kommunikeret og forstået, at ledelsen er engageret og inspirerende, og at der er fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. At investere i medarbejderoplevelsen kan føre til højere medarbejderengagement, bedre præstationer og bedre kundeoplevelser.

I sidste ende er virksomhedskultur og medarbejderoplevelse tæt forbundet. Ved at skabe en positiv virksomhedskultur kan virksomheder styrke medarbejderoplevelsen, hvilket kan føre til mere tilfredse medarbejdere og bedre forretningsresultater.

Understøt jeres kultur med digitale værktøjer

Digitale kommunikationsplatforme kan være særdeles effektive værktøjer til at styrke virksomhedskulturen og forbedre medarbejderoplevelsen på en systematisk og ressourcebesparende måde.

Hvordan kan digitale værktøjer kan gøre en mærkbar forskel for kulturen?

Her er 6 måder:

01. Forbedring af kommunikation: Digitale værktøjer som Slack, Microsoft Teams, og Google Drev og sociale vidensplatforme som Academy,  kan forbedre kommunikationen i virksomheden ved at gøre den mere øjeblikkelig og effektiv. Platformene tillader lettere samarbejde og kan styrke følelsen af sammenhold, hvilket bidrager til en positiv virksomhedskultur.

02. Tilskynde til feedback: Digitale platforme kan benyttes til at indsamle feedback fra medarbejderne, hvad enten det er gennem uformelle chatbeskeder, e-mail undersøgelser, eller mere strukturerede feedback-værktøjer. Denne form for transparent og kontinuerlig feedback kan være med til at skabe en kultur præget af åbenhed og udvikling.

03. Synliggøre træning og udvikling: E-læringsplatforme kan gøre det nemmere at tilbyde træning og udviklingsmuligheder til medarbejderne, uanset hvor de befinder sig. At investere i medarbejdernes udvikling kan bidrage til en kultur præget af læring og vækst, og hjælpe med fastholdelsen af medarbejdere.

04. Fokus på anerkendelse og påskønnelse: Sociale medie-lignende platforme med elementer af gamification kan benyttes til at synliggøre anerkendelser og fejre succeser. At anerkende medarbejdernes præstationer kan skabe en kultur, hvor indsats og resultater værdsættes.

05. Fleksibelt arbejde: Digitale kommunikationsplatforme kan gøre det lettere for medarbejderne at arbejde fra forskellige steder og på forskellige tider, hvilket kan bidrage til en kultur af tillid og autonomi. Det kan ydermere være ressourcebesparende for ledende medarbejdere, som til enhver tid kan monitorere og kommunikere med deres ansatte via platformen.

06. Fastholdelse af kultur på distribuerede arbejdspladser: I faglige sektorer hvor forskudte vagtplaner og distribuerede arbejdssteder dominerer, og i en tid præget af øget fjernarbejde for kontoransatte, kan digitale kommunikationsplatforme hjælpe med at fastholde og endda styrke virksomhedskulturen. Platformen skaber virtuelle rum for social interaktion og fællesskabsfølelse, selv på tværs af store geografiske afstande.

Ved korrekt brug, kan digitale kommunikationsplatforme være kraftfulde værktøjer til at styrke virksomhedskulturen, forbedre medarbejderoplevelsen og ultimativt øge virksomhedens effektivitet og produktivitet.

Det er vigtigt at huske, at implementering af digitale kommunikationsplatforme skal gøres på en måde, der respekterer medarbejdernes ret til at afkoble og sikre god digital hygiejne. Overbelastning og “always-on”-kulturen kan føre til stress og udbrændthed. Balance er nøglen.

Scroller du stadig?
Måske er disse emner noget for dig...
Employee Experience: Vejen til bedre medarbejder- og kundeoplevelser
Intern kommunikation: Hvor går det galt?
Prioritér den interne kommunikation med Academy
Scroll to Top